Retningslinjer for frakt

Disse vilkårene gjelder for Pakke i postkassen levert gjennom Bring, som er vår leverandør av frakttjenesten. Vi benytter EDI-meldte pakker levert i postkassen.


1. Forsendelse

Pakkene vi sender til våre kunder har ulik vekt og størrelse, og kan sendes som brevpost og leveres i postkassen. Vi bestiller utsendelsen med Brings EDI-etikett (Electronic Data Interchange) og leveres uten RFID-sporing. Pakke i postkassen kan kun sendes til adresser i Norge, inkludert Longyearbyen postnummer 9170/9171 på Svalbard.

Adresseetiketten som vi benytter er integrert i EDI-løsningen (se punkt 6). Etiketten er utstyrt med standard adresseetikett med EDI-strekkode, uten RFID-brikke. Det hjelper med å gi mulighet for sporing og varsling basert på skanning av EDI-strekkoden, se punkt 16.

2. Formater, mål og vekt

Minimumsmål: Pakken vi sender skal ikke være mindre enn 9 x 14 cm

Maksimumsmål: Lengde maks 45 cm. Lengde + bredde + tykkelse kan ikke være over 90 cm. Maksimumsvekten vår er inntil 5 kg pr pakke.

3. Levering

Hvis mottakerens postkasse er låst, hvis pakken ikke får plass, eller det av andre årsaker ikke er mulig å levere pakken i postkassen, leveres pakken til mottakers postkontor eller Post i Butikk og skannes som en hentesending. Mottaker får en SMS/epost om at pakken kan hentes på posten.

 

4. Pose på døren

Dette er et leveringsalternativ for Pakke i postkassen som ikke kan leveres i postkassen, og avtales mellom Bring og mottaker av forsendelsen.

Pakke i postkassen er en brevsending som i utgangspunktet skal leveres i postkassen av postbudet. Hvis sendingen av ulike grunner ikke får plass i postkassen, kan avsender velge at sendingen leveres som «Pose på døren» i stedet for at den sendes til hentested for utlevering. Pose på døren kan ikke brukes for mottakere med postboks-adresse.

4.1 Leveringsvilkår (Pose på døren)

For at tilleggstjenesten Pose på døren skal kunne utføres må følgende kriterier oppfylles:

- Bruksenhetsnummer/etasjenummer må angis i adressen hvis mottaker bor i leilighet.
- Avstanden fra postkasse til mottakers dør må ikke være mer enn 250 m.
- Mottakers hus må være tydelig merket med husnummer og oppgang.
- Døren må være tydelig merket med mottakers navn.
- Posten må ha adgang til mottakers dør, f.eks. ved låst ytterdør til felles inngang.

I tilfeller der kriteriene over ikke er oppfylt blir sendingen levert til mottakers postkontor eller Post i butikk for utlevering mot et hentesendingstillegg.  

4.2 Bestilling

Bestilling av leveringsalternativet Pose på døren skal gjøres gjennom EDI, gjennom bruk av Mybring, i forbindelse med bestilling av Pakker i postkassen. Ved å legge på koden «VAS 1081» ved bestilling, vil sendingen leveres som Pose på døren når den ikke kan leveres i postkassen. Pose på døren merket blir trykket på etiketten og informasjon om bruksenhetsnummer (etasje- og leilighetsnr) legges inn i adressefelt 2. (Harmonized Label, som har en EDI-strekkode)

Sendinger som er merket som Pose på døren men som likevel ikke kan leveres som Pose på døren eller i postkassen sendes til hentested som en hentesending og hentesendingstillegg påløper.

 

5. Adresseetikett

Adresseetiketten, som er standard for Pakke i postkassen, er en ny etikett som er utviklet i regi av IPC (International Post Corporation). Etiketten, kalt Harmonized label, er en integrert del av programvaren som leveres av EDI-leverandøren.

Adresseetiketten (Harmonized label) inneholder:
 • Avsenders navn og returadresse
 • Mottakers navn
 • Bruksenhetsnummer/etasjenummer ved Pose på døren
 • Postadresse
 • Pose på døren-merke når dette er bestilt
 • Frankeringsmerket P.P Norge (porto betalt)
 • EDI-strekkode etikett for pakke i postkassen

 

6. Mottakers postadresse

Pakke i postkassen sorteres helt eller delvis maskinelt. Det er derfor viktig at du benytter din fulle postadresse og etasje når du bestiller gjennom nettbutikken vår, slik at pakken kommer raskt fram uten forsinkelser. Merk at pakker til mottakere med postboks-adresse ikke kan leveres i pose på døren (pkt 5) og ikke skannes ved levering (pkt 16).


7. Bestilling

Utsendelse av pakker bestilles med EDI gjennom vårt dataprogram som driftes av Bring. EDI-bestillingen overfører automatisk informasjon om utsendelsen til Postens systemer. Korrekt EDI-melding blir oversendt til Bring før utsendelse.

 

8. Leveringshastighet og utlevering

Pakke i postkassen er en innenlands tjeneste. Leveringstid beregnes fra tidspunktet pakken registreres innlevert av oss på Postens sorteringsmaskin.

 Destinasjon Leveringstid Utlevering i postkassen
Postnummer som starter med 0-7 2-3 virkedager Mandag-fredag
Postnummer som starter med 8-9 3-5 virkedager Mandag-fredag


Hvis mottakerens postkasse er låst, hvis pakken ikke får plass, eller det av andre årsaker ikke er mulig å levere pakken i postkassen, kan mottaker hente pakken på sitt lokale postkontor eller Post i Butikk mandag - lørdag. Mottaker får en SMS eller e-post når pakken er klar til henting.

Mottaker får en påminnelse om henting av pakken etter 3 og 11 dager. Er pakken fortsatt ikke hentet etter 14 dager blir den returnert til bedriften din.

Fra 01.10.2022 vil hentefristen på pakker som hentes på Post i Butikk og i Pakkeboks, endres fra 14 dager til 7 dager. Mottaker kan kostnadsfritt via Posten-Appen eller via SMS be om forlenget hentefrist fra 7 til 14 dager.

Pakker som ikke blir hentet eller som av andre grunner ikke kan leveres ut til mottaker sendes i retur med samme leveringstid som ved utsendelse.

 

9. Avvik

Pakker som inneholder feil i EDI-merket kan bli forsinket eller levert tilbake til oss. Det samme gjelder hvis sendingen ikke er utstyrt med adresseetiketten Harmonized label eller på annen måte ikke tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende vilkår for tjenesten.


10. Sporing

Pakken sendes fram til mottakeren sammen med øvrig brevpost. Sporing av pakker basert på strekkoden på etiketten gjelder samtlige pakker, og skjer på følgende sporingspunkter:

 1. Når pakken registreres innlevert på Postens sorteringsmaskin.
 2. Når pakken leveres i postkassen (pakker levert i postboks får ikke sporingspunkt ved levering)
 3. Når pakken er forsøkt levert i postkasse
  1. Hvis pakken ikke kan leveres pga. låst/full/for liten postkasse får mottaker melding om at pakken kan hentes på postkontor/Post i Butikk.
  2. Når pakken er klar til henting på postkontor/Post i Butikk, etter at den ble forsøkt levert i postkassen.

Pakken kan spores på bring.no, posten.no og Postens sporingsapp. I tillegg til sporing på nett får mottakeren melding på SMS/e-post på sporingspunkt 1, 2 og 3. Varsel nr. 3 sendes kun når pakken ikke får plass i postkassen og sendes til henting på postkontor eller Post i Butikk.

 

11. Generelle betingelser og erstatningsansvar

Postens generelle leveringsvilkår for posttjenester, og Postens generelle betalingsbetingelser, gjelder for tjenesten Pakke i postkassen. Tjenesten Pakke i postkassen er en uregistrert postsending i relasjon til Postens generelle leveringsvilkår for posttjenester og postlovgivningen. Stoppkrav (jfr. Postens generelle leveringsvilkår pkt 4.9) gjelder ikke for tjenesten Pakke i postkassen. Posten forbeholder seg retten til å gjennomføre endringer i priser og tjenestevilkår etter forutgående offentliggjøring. Informasjon om endringer i pris og tjenestevilkår offentliggjøres på bring.no.