Personvernerklæring

Formålet med med dette dokumentet er å informere deg som kunde om hvilke opplysninger som samles inn på vår side og hvordan disse opplysningene blir benyttet. Ditt personvern er viktig for oss, og vi følger de til enhver gjeldende regler for behandling av personopplysninger, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

 

Samtykke

Merk at enkelte personopplysninger blir behandlet på grunnlag av samtykke, som markedsføring, herunder nyhetsbrev og kommunikasjon. Ved å melde deg på nyhetsbrev samtykker du til slik behandling av personopplysningene dine. Se nedenfor om hvordan dine personopplysninger vil bli behandlet i denne sammenheng.

 

Informasjon som blir samlet inn

Vi innhenter personopplysninger når du registrer deg som kunde hos oss, gjennomfører kjøp på Strikketerapi.no, oppretter bruker hos eller deltar i konkurranser i regi av oss. Vi henter også inn informasjon om din bruk av våre nettsider gjennom informasjonskapsler (cookies).

De opplysningene vi henter inn og behandler kan inkludere følgende: navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og din aksept til å bruke informasjonen til markedsføring, herunder nyhetsbrev på epost og andre måter for direkte markedsføring, samt kommunikasjon på sosiale medier hvor du har akseptert kontakt med oss. Vi vil også kunne bruke dine personopplysninger for å rette markedsføring mot deg på Internett og sosiale medier som f.eks. Facebook, Instagram og Google.

I enkelte tilfeller vil det også kunne innhentes informasjon fra tredjeparter knyttet til bl.a. kvalitetssikring av personopplysninger.

 

Hvordan vi benytter - og hvem kan benytte - dine personopplysninger

Strikketerapi.no benytter informasjonen kun til markedsføringsformål eller ved kontakt ved forbindelse med kjøp gjort hos oss i vår nettbutikk. Ved registrering i nettbutikken gis det samtykke til å benytte informasjonen slik at vi kan gi våre kunder relevante tilbud som passer til kundens interesseområder. I tillegg vil opplysningene bli brukt til å sikre gode kundeopplevelser på våre sider.

Neeta Parmar AS og Strikketerapi.no er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som behandles. Vi vil ikke selge eller overføre personopplysninger som er gitt til oss til en tredjepart – noe som betyr at du ikke vil få informasjon fra andre selskaper enn oss basert på dine opplysninger som vi forvalter. Vi bruker samarbeidspartnere og tredjeparter for å behandle og lagre opplysninger samt markedsføring på vegne av oss. Behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området, bortsett fra ved behandling av dine personopplysninger for utsendelse av nyhetsbrev. Her bruker vi leverandør i USA, Shopify og SendGrid Inc. Vår leverandør benytter EUs standardavtaler for overføring til USA. Det betyr at dine personopplysninger er like godt beskyttet hos vår leverandør som ved behandling i EU/EØS.

Behandling av personopplysningene vil enten skje på grunnlag av oppfyllelse av avtale, dersom vi oppfyller en avtale med deg, på grunnlag av samtykke (som ved markedsføring og utsendelse av nyhetsbrev) eller for å oppfylle rettslige forpliktelser som Strikketerapi.no er pålagt som regnskapsføring mv.

Personopplysningene vil bli oppbevart så lenge personopplysningene er nødvendig for det formål opplysningene ble innhentet for. Dette innebærer at personopplysninger til markedsføring slettes dersom du melder deg av nyhetsbrev eller trekker ditt samtykke. Personopplysninger knyttet til salg eller avtaler du har med oss, slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger knyttet til vår oppfyllelse av rettslige forpliktelser, slettes så snart de rettslige forpliktelser er oppfylt.

Du har ingen plikt til å gi oss dine personopplysninger, men for å motta varer og tjenester er det en forutsetning. Du kan til enhver tid trekke ditt samtykke for behandling av personopplysninger til markedsføringsformål. Den enkleste måten å gjøre det på, er å melde seg av nyhetsbrevet ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev. Du kan også endre og se dine opplysninger på i vår nettbutikk, samt trekke ditt samtykke.

Du har rett til å klage på behandling som gjøres av dine personopplysninger til Datatilsynet, se mer på www.datatilsynet.no

 

Med vennlig hilsen

Strikketerapi.no